Utbildning

Titel När Var Fil
Projekt: Organisering, Ledning, Styrning 2008 Umeå Universitet PDF icon Kursbevis_Projekt_Organisering-Ledning-Styrning_2008.pdf
Webbprogrammering (PHP, MySQL, JavaScript) 2005 Malmö Högskola PDF icon Kursbevis_Webbprogrammering_2005.pdf
Konsulentutbildning 2004 Viktväktarna AB PDF icon Utbildningsintyg_Viktvaktarna_2006.pdf
Civilingenjör i Kemiteknik 2003 LTH PDF icon Examensbevis_Kemiteknik.pdf, PDF icon Diploma_Supplement_ChemicalEngineering.pdf